Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 3. 2017

Datum objave: 23. 2. 2017
Rok za prijavo: 10. 3. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 1572/1 in 1573, obe k.o. 1755 – Glince.