Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 3. 2017

Datum objave: 27. 2. 2016
Rok za prijavo: 14. 3. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 2303/2 in 2307, k.o. 1725 – Ajdovščina.

Razpisne datoteke