Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 3. 2017

Datum objave: 27. 2. 2017
Rok za prijavo: 14. 3. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 1727/28, 1727/25 in 1727/11, vse k.o. 2682 – Brdo.