Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 3. 2017

Datum objave: 8. 3. 2017
Rok za prijavo: 23. 3. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči, parc. št. 1073/10 in 1073/11, obe k.o. 1753 – Vižmarje.