Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 3. 2017

Datum objave: 8. 3. 2017
Rok za prijavo: 23. 3. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 937/113, v izmeri 33 m², k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.