Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 3. 2017

Datum objave: 10. 3. 2017
Rok za prijavo: 25. 3. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 1327/1 in 1329, obe k.o. 1723 - Vič.