Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 4. 2017

Datum objave: 11. 4. 2017
Rok za prijavo: 26. 4. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 949/5 v izmeri 104 m2,  k. o. 1723 – Vič, ID znak: parcela 1723 949/5.

Razpisne datoteke