Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 5. 2017

Datum objave: 26. 4. 2017
Rok za prijavo: 11. 5. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 954/2 v izmeri 174 m², k.o. 1753 Vižmarje, ID znak: parcela 1753 954/2.

Razpisne datoteke