Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 5. 2017

Datum objave: 26. 4. 2017
Rok za prijavo: 11. 5. 2017

Zemljišča:

- parc. št. 1428/5 v izmeri 65 m² in 1808/7 v izmeri 86 m², obe  k.o. 1753 – Vižmarje in
- parc.št. 676/2 v izmeri 119 m²,  parc.št. 676/4 v izmeri 16 m², parc.št. 679/11 v izmeri 31 m², vse k.o. 1749 – Gameljne.

Razpisne datoteke