Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 5. 2017

Datum objave: 3. 5. 2017
Rok za prijavo: 18. 5. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 121/7 v izmeri 36 m², parc. št. 122/8 v izmeri 26 m2 in parc. št. 154/2 v izmeri 22 m2, vse k.o. 1738 Dravlje.

Razpisne datoteke