Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 5. 2017

Datum objave: 5. 5. 2017
Rok za prijavo: 20. 5. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za  zemljišča
-          parc. št. 2458/18 v izmeri 114 m² k.o. 1770 – Kašelj in
-          parc. št. 2458/17 v izmeri 51 m² k.o. 1770 – Kašelj.

Razpisne datoteke