Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 5. 2017

Datum objave: 3. 5. 2017
Rok za prijavo: 18. 5. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 954/1 v izmeri 165 m², k.o. 1753 Vižmarje, ID znak: parcela 1753 954/1.

Razpisne datoteke