Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 5. 2017

Datum objave: 9. 5. 2017
Rok za prijavo: 24. 5. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za zemljišča:
-          parc. št. 588/2, 589/23, 589/24, vse k.o. 1755 – Glince
-          parc. št. 3237/4, k.o. 1770 – Kašelj,
-          parc.št. 321/42 k.o. 1756 – Črnuče,
-          parc.št. 297/18, 264/5, obe k.o. 1738 - Dravlje.

Razpisne datoteke