Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 6. 2017

Datum objave: 5. 6. 2017
Rok za prijavo: 20. 6. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 883/5, k.o. 1746 – Rašica, v izmeri 6 m2.

Razpisne datoteke