Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 7. 2017

Datum objave: 23. 6. 2017
Rok za prijavo: 8. 7. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 719, 720, 721, 722 in 723, vse k.o. 2681 – Brinje II. 

Razpisne datoteke