Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 2. 2011

Datum objave: 7. 2. 2011
Rok za prijavo: 22. 2. 2011

za nepremičnino - stavba, ki se nahaja na naslovu Tržaška cesta 82, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 869, k.o. Vič.

V skladu s četrtim odstavkom 48. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 s spremembami in dopolnitvami) Mestna občina Ljubljana objavlja:

namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino - stavba, ki se nahaja na naslovu Tržaška cesta 82, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 869, k.o. Vič.
Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana. 

Razpisne datoteke