Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 3. 2011

Datum objave: 16. 2. 2011
Rok za prijavo: 3. 3. 2011

za zemljišče, parc. št. 2272/24 neplodno v izmeri 33 m², vpisano v zk vl. št. 1529 k.o. Stožice, v območju urejanja BS 4/5 Tomačevo.

Razpisne datoteke