Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 8. 2017

Datum objave: 20. 7. 2017
Rok za prijavo: 4. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za zemljišči s parc. št. del-2/6 in del-2/7, obe k.o. Savudrija.

Razpisne datoteke