Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 4. 2011

Datum objave: 7. 4. 2011
Rok za prijavo: 21. 4. 2011

Mestna občina Ljubljana objavlja v skladu s četrtim odstavkom 48. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 s spremembami in dopolnitvami)

Razpisne datoteke