Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 8. 2017

Datum objave: 10. 8. 2017
Rok za prijavo: 25. 8. 2017

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za naslednje nepremičnine:

- posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-17 - klet v izmeri 6,9 m² in posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-19 - klet v izmeri 5,8 m², oboje v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani

- posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-21 - klet v izmeri 5,5 m² v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani

Razpisne datoteke