Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 5. 2011

Datum objave: 9. 5. 2011
Rok za prijavo: 23. 5. 2011

za zemljišča parc. št. 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, vsa k.o. Slape in zemljišča parc. št. 420/33, 420/14, 410/8, 410/14, 410/12, 420/4, vse k.o. Slape.

Razpisne datoteke