Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe zazemljišče parc.št. 869/8 k.o. 1770 Gameljne.

" />

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 10. 2017

Datum objave: 17. 9. 2017
Rok za prijavo: 3. 10. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe zazemljišče parc.št. 869/8 k.o. 1770 Gameljne.

Razpisne datoteke