Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 6. 2011

Datum objave: 24. 5. 2011
Rok za prijavo: 8. 6. 2011

za zemljišče, parc. št. 788/4 sadovnjak v izmeri 557 m², vpisano v zk vl. št. 558 k.o. Moste, v območju urejanja MM5/1 Toplarna.

Številka: 4780-254/2011-7
Datum: 23.05.2011

V skladu s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Ljubljana objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 788/4 sadovnjak v izmeri 557 m², vpisano v zk vl. št. 558 k.o. Moste, v območju urejanja MM5/1 Toplarna.
Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.


MESTNA OBČINA LJUBLJANA