Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 10. 2017

Datum objave: 22. 9. 2017
Rok za prijavo: 7. 10. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča parc.št. parc.št. 1532/22 , parc.št. 1532/23 , parc.št. 1532/24, parc.št. 1532/25 , parc.št. 1532/26, parc.št. 1532/27, parc.št. 1532/28, parc.št. 1532/29, parc.št. 1532/2 , vse k.o. 1772 Slape.

Razpisne datoteke