Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 10. 2017

Datum objave: 28. 9. 2017
Rok za prijavo: 13. 10. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 434/11 v izmeri 9 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

Razpisne datoteke