Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 6. 2011

Datum objave: 24. 5. 2011
Rok za prijavo: 8. 6. 2011

za nepremičnino id. oznako 1737-516-41, ki predstavlja hišniško dvosobno stanovanje v visokem pritličju poslovne zgradbe Komenskega 7, 1000 Ljubljana v izmeri 66,78 m2, stoječi na parc. št. 2457, k.o. 1737 Tabor.

Razpisne datoteke