Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 10. 2017

Datum objave: 6. 10. 2017
Rok za prijavo: 21. 10. 2017

Prodaja solastniškega deleža 17/200 stanovanja št. 24. v 3. nadstropju na naslovu Nanoška 3, ID znak del stavbe 1723-2501-24.

Razpisne datoteke