Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 10. 2017

Datum objave: 11. 10. 2017
Rok za prijavo: 26. 10. 2017

Parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani.

- parkirno mesto št. 86 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-242 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
Prodajana cena: 7.400,00 EUR
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

- parkirno mesto št. 87 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-243 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
Prodajana cena: 7.400,00 EUR
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

- parkirno mesto št. 88 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3301-244 v k.o. 2636-Bežigrad na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
Prodajana cena: 7.400,00 EUR
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

- parkirno mesto št. 62 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-179 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti, Štihova ulica-jug in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
Prodajana cena: 7.400,00 EUR
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

- parkirno mesto št. 61 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-7962-362 v k.o. 2636-Bežigrad na Neubergerjevi ulici 11, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti, Štihova ulica –jug in je prazno. Nepremičnina se prodaja v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
Prodajana cena: 7.400,00 EUR
(z besedo: sedemtisočštiristo evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Za posamezno navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna prodajna pogodba.

Razpisne datoteke