Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 6. 2011

Datum objave: 13. 6. 2011
Rok za prijavo: 28. 6. 2011

za zemljišče, parc. št. 250/980 dvorišče v izmeri 90 m², k.o. Trnovsko predmestje, v območju urejanja TR -Trnovo.