Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 11. 2017

Datum objave: 18. 10. 2017
Rok za prijavo: 2. 11. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 434/10 v izmeri 63 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

Razpisne datoteke