Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 7. 2011

Datum objave: 5. 7. 2011
Rok za prijavo: 20. 7. 2011

za zemljišče, parc. št. 1532/9 dvorišče v izmeri 13 m², k.o. Glince, v območju urejanja DR –Dravlje

Razpisne datoteke