Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 12. 2017

Datum objave: 21. 11. 2017
Rok za prijavo: 6. 12. 2017

za prodajo nepremičnine v deležu do 1/5: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 376/370, v izmeri 271 m2, k. o. 1722-Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 376/370.
Cena nepremičnine je 8.130,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke