Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 12. 2017

Datum objave: 23. 11. 2017
Rok za prijavo: 8. 12. 2017

za brezplačno oddajo delov nepremičnin:
- s parc. št. 1443/2, v izmeri 344 m2, parc. št. 2013/19, v izmeri 414 m2, parc. št. 1444/12 v izmeri 35 m2, vse k. o. 1723 Vič za določen čas 5 let.

Razpisne datoteke