Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 12. 2017

Datum objave: 24. 11. 2017
Rok za prijavo: 9. 12. 2017

za prodajo nepremičnin v deležu do 1/6:
- nepozidana kmetijska/gozdna/stavbna zemljišča s parc. št. 136, v izmeri 2.670 m2, parc. št. 137/1 v izmeri 888 m2 in parc. št. 138 v izmeri 116 m2, vse k. o. Špitalič.
Cena solastniškega deleža do 1/6 pri citiranih nepremičninah je 787,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke