Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 12. 2017

Datum objave: 28. 11. 2017
Rok za prijavo: 13. 12. 2017

za prodajo nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1501/2, v izmeri 79 m2, k. o. 1749 Gameljne, ID znak: 1749 1501/2
Cena nepremičnine je 4.740,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke