Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 12. 2017

Datum objave: 29. 11. 2017
Rok za prijavo: 14. 12. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1435/6, 1435/7 in 1434/1, k.o. 1723 – Vič.

Razpisne datoteke