Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 12. 2017

Datum objave: 30. 11. 2017
Rok za prijavo: 15. 12. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1205/2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

Razpisne datoteke