Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 12. 2017

Datum objave: 30. 11. 2017
Rok za prijavo: 15. 12. 2017

za prodajo nepremičnine:
- nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1499/6, v izmeri 76 m2, k. o. 1755-Glince, ID znak: parcela 1755 1499/6
Cena nepremičnine je 6.840,00 EUR brez 2 % davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke