Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 12. 2017

Datum objave: 1. 12. 2017
Rok za prijavo: 16. 12. 2017

za prodajo nepremičnin:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1060/166, v izmeri 10 m2, k. o. 1738 Dravlje, ID znak: 1738 1060/166
Cena nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke