Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 12. 2017

Datum objave: 6. 12. 2017
Rok za prijavo: 21. 12. 2017

za prodajo nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1545/18, v izmeri 16 m2, k. o. 1752 Stanežiče, ID znak: 1752 1545/18
Cena nepremičnin je 960,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke