Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 8. 2011

Datum objave: 21. 7. 2011
Rok za prijavo: 5. 8. 2011

namera o sklenitvi Menjalne pogodbe za zemljišča parc. št. 766/7, 767/5, 777/1, 770/1,770/4, 770/6, 771/1, 771/2, 771/6, 768/2, vsa k.o. Dravlje in zemljiše parc. št. 1331/18 k.o. Bežigrad.

Razpisne datoteke