Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 12. 2017

Datum objave: 11. 12. 2017
Rok za prijavo: 26. 12. 2017

za prodajo nepremičnin:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2215, v izmeri 12 m2, k. o. 1725 Ajdovščina, ID znak: 1725 2215 in parc. št. 2216, v izmeri 12 m2, k.o. 1725 Ajdovščina, ID znak: 1725 2216

Cena nepremičnin je 5.280,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke