Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 12. 2017

Datum objave: 12. 12. 2017
Rok za prijavo: 27. 12. 2017
Rok za prijavo:

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za solastniški delež do 2045/23901 , pri zemljišču s parc. št. 1384/0, k. o. 1730 – Moste, ID znak: parcela 1730 1384, v izmeri 6.135 m2 ter s parc. št. 642/4, v izmeri 1.053 m2, k. o. 1771 – Zadobrova, ID znak: parcela 1771 642/4, do celote (1/1), za namen uresničitve javne koristi na področju obrambe.

Razpisne datoteke