Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 1. 2018

Datum objave: 28. 12. 2017
Rok za prijavo: 12. 1. 2018

za prodajo nepremičnin:
nepozidani stavbni zemljišči s
- parc. št. 1306/7, v izmeri 24 m2, ID znak: 1738 1306/7 in
- parc.št. 1306/8, v izmeri 19 m2, ID znak: 1738 1306/8, obe k. o. Dravlje.

Cena nepremičnine je 3.870,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke