Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 1. 2018

Datum objave: 28. 12. 2017
Rok za prijavo: 12. 1. 2018

za prodajo nepremičnine:
- nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1690/4, v izmeri 9 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1690/4

Cena nepremičnine je 480,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke