Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 1. 2018

Datum objave: 4. 1. 2018
Rok za prijavo: 19. 1. 2018

za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 621/4, v izmeri 109 m2, ID znak: parcela 1740 621/4 k.o. Spodnja Šiška.

Cena nepremičnine je 16.350,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke