Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 1. 2018

Datum objave: 4. 1. 2018
Rok za prijavo: 19. 1. 2018

za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 621/5, v izmeri 55 m2, ID znak: parcela 1740 621/5 k.o. Spodnja Šiška.

Cena nepremičnine je 8.250,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke