Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 1. 2018

Datum objave: 5. 1. 2018
Rok za prijavo: 20. 1. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 1824 in 1828/1, k.o. 1738 – Dravlje.

Razpisne datoteke