Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 1. 2018

Datum objave: 10. 1. 2018
Rok za prijavo: 25. 1. 2018

za prodajo nepremičnine:
- nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1197/2, v izmeri 46 m2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: parcela 1754 1197/2

Cena nepremičnine je 3.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke