Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 1. 2018

Datum objave: 11. 1. 2018
Rok za prijavo: 26. 1. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 1253/68, 1253/69, 1253/79 in 2101/29, vse k.o. 1776 – Lipoglav.

Razpisne datoteke